Om Ihm kloster

Ihm Kloster er et eneboer-kloster. Jeg er altså den eneste beboer på stedet, ”eneboer-munk” eller ”eremit”.

Hvorfor hedder det Ihm Kloster?
I det omfang jeg gennem inderlighed er i stand til at forbinde mig med hellighed, da at manifestere dette. Inderlighed – hellighed – manifestation, I h m.
Hellighed er ikke noget ”ophøjet”, uopnåeligt. Det er helhed, helende helhed. Ethvert menneske er en del af den ene helhed, der findes, også kaldet Gud, og at opleve sig som en uadskillelig del af denne helhed, det er at opleve hellighed. At manifestere det vil sige at bringe sit liv i overensstemmelse med det, så man også lever som den man er, en uadskillelig del af helheden.
At det sker gennem inderlighed, vil sige, at jeg vender mig bort fra uvedkommende ting og retter min opmærksomhed imod det. Det er en indre oplevelse, ikke en ydre, men de indre ”rørelser” afspejler sig i det ydre.

Samtidig er ihm det tyske ord for ham. – I ham lever, røres og er vi. Hvilket jo blot er en anden måde at udtrykke på, at vi alle er en uadskillelig del af helheden. At intet levende væsen kan være uden for ham, uden for helheden.

Og hvorfor så et kloster? Ordet kloster kommer af latin claustrum, der betyder ”aflukket rum”. Her, på dette afgrænsede sted, forsøger jeg at praktisere det ovenfor beskrevne. Her ”går jeg i skole”. For, som den hellige Benedikt af Nursia (480 – 547), grundlæggeren af Benediktinerordenen, udtrykker det: Klosteret er en skole i Herrens tjeneste. At tjene Herren vil for mig sige at tjene helheden. Og hvordan gør jeg bedst det? Ved at være den, jeg er og udfylde min plads, for kun jeg kan udfylde min plads. Kun jeg har forudsætningerne herfor. Og det er noget, der skal læres. Derfor en skole.

”Det Store er ikke at være Dette eller Hint; men at være sig selv, og det kan ethvert Menneske, naar han vil det.”

( Søren Kierkegaard )

Læs mere om Akademiet for liv og læring