Akademiet for liv og læring

Akademiet for liv og læring er en ”skolestue”, et ”samtalerum” på Ihm Kloster. Et sted for refleksion og fordybelse med udgangspunkt i dig og din historie. Her taler vi om, hvad vi vil med vort liv. Der er en hensigt med, at vi er her. Der er noget, vi skal nå, noget der skal opfyldes. Er du i kontakt med din hensigt? Lever du dit liv opfyldende denne hensigt, eller er der noget, der skal ”justeres”?
Det er din historie, der har bragt dig hertil, hvor du er nu. Ved at fortælle den til andre, der lytter, bliver det lidt mere klart for dig, hvad det er for en vej, du har tilbagelagt og hvor du skal hen nu. Samtidig giver det en god træning i at lytte. For vi andre, der er til stede, tier stille og lytter, mens du fortæller din historie, lytter opmærksomt og nærværende.
Jeg tilbyder ingen forkromede løsninger eller svar på spørgsmål, du måtte have. Men jeg kan tilbyde et rum, hvor vi kan tale om det, der ligger os aller mest på sinde: vort eget liv. Thi uden at komme til rette med os selv kan vi ikke fungere i sammenhængen med andre. Udgangspunktet for et vellykket liv er, at vi er i overensstemmelse med os selv.

Har du lyst til at deltage i disse samtaler, kan du tilmelde dig ved at sende en e-mail. Det koster ikke noget at deltage, bortset fra et mindre beløb til kaffen, vi skal have i pausen. Når der er samlet et hold på 4 – 5 stykker, går vi i gang, og vi mødes en aften om ugen. Du er også velkommen til blot at deltage en enkelt gang for at finde ud af, om det er noget for dig. Hører gerne fra dig, der af et ærligt hjerte gerne vil deltage.

Kontakt mig

”Det Store er ikke at være Dette eller Hint; men at være sig selv, og det kan ethvert Menneske, naar han vil det.”

( Søren Kierkegaard )